Privacybeleid


Privacyverklaring van Rotary Club Aalter

1. Inleiding

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door de website van Rotary Club Aalter in het kader van ledenregistratie, evenementen of activiteiten van Rotary Club Aalter. Wij zijn ons bewust van het belang van uw privacy en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.

2. Welke gegevens verzamelen wij?

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Thuisadres
  • Professionele activiteit

3. Doel van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor de volgende doeleinden:

  • Ledenregistratie - of kandidaatstelling
  • Organiseren van evenementen en activiteiten van Rotary Club Aalter
  • Communicatie over bovengenoemde activiteiten

4. Rechtsgrond voor de verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, welke u op elk moment kunt intrekken.

5. Delen van gegevens

Uw gegevens worden niet gedeeld met derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven genoemde doeleinden of indien wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

6. Beveiliging en bewaring

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zolang als nodig voor de hierboven beschreven doeleinden.

7. Uw rechten

U heeft recht op inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens, alsook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of om gegevensoverdraagbaarheid te vragen. Voor vragen of verzoeken kunt u contact met ons opnemen via info@rotaryclubaalter.

8. Wijzigingen in de privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen. Wij adviseren u om deze regelmatig te raadplegen.

9. Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over onze privacyverklaring kunt u contact opnemen via: info@rotaryclubaalter.be

Datum laatste wijziging: 22/01/2024