Onze club

De Rotary club Aalter behoort tot de wereldwijde organisatie "Rotary International". "Rotary International" telt meer dan 32400 Rotaryclubs verspreid in 168 landen en heeft ongeveer 1,2 miljoen leden.

De Rotary club Aalter bestaat vandaag uit 49 leden. Zoals bij alle Rotaryclubs komen zij overwegend uit het zakenleven of uit de vrije beroepen. Zij hanteren hoge ethische normen en zetten zich in ten dienste van de gemeenschap.

Een Rotaryclub is niet politiek, niet godsdienstig en niet gebonden aan ras, stand of cultuur, vergadert wekelijks en heeft als voornaamste doel dienstbetoon op nationaal en internationaal vlak via projecten onder andere in de gezondheidszorg, de bestrijding van armoede en honger, de zorg voor het milieu, het analfabetisme, het geweld, enz. Ook worden heel wat programma's gesteund ten behoeve van de jeugd als daar zijn bv. De internationale uitwisseling van studenten enz.

Rotary club Aalter

De club werd gesticht op 16/01/1981 en officieel erkend op 16/02/1981. De keuruitreiking had plaats op 03/10/1981.

Rotary club Aalter behoort tot het district 2130.
Contact

Dominique Goegebeur : dg@sbgoegebeur.be

Vergaderingen

Wegens Covid-19 worden de vergaderingen wekelijks aangepast. Gelieve contact op te nemen per mail aub.

Normaal:

De eerste en derde donderdag vergaderen we om 19:30u, de tweede en vierde vrijdag van de maand om 12:15u. De vergaderingen gaan door in restaurant Callas, Stationsstraat 250 te Aalter.

Indien het een vijfde vrijdag is dan gaat de vergadering door samen met de partners op een nader te bepalen locatie.