Rotary Club Aalter wordt peter van Ilke!

28-05-2024

Ontmoet Ilke 🐴✨ Een bijzonder lid van de VZW Dennenhof-familie, waar Rotary Club Aalter met trots peter van wordt. Ilke is niet zomaar een paard; ze is een toegewijde therapiepartner, die met liefde en geduld helpt bij de hippotherapie en het aangepaste paardrijden voor personen met een beperking.

Een verdere doelstelling van de vzw is de ontmoeting en inclusie van personen met een beperking te bevorderen door het gezamenlijk beoefenen van de paardensport met valide ruiters.

Daarnaast werkt manege Dennenhof samen met verschillende andere voorzieningen om personen met een beperking de nodige begeleiding en ervaring te geven op het werkveld. Dit onder de vorm van Begeleid Werken en het zorgboerderij principe.

Het was én is steeds de bedoeling van de vzw om hippotherapie betaalbaar te houden voor alle personen met een beperking, ook zij die het financieel moeilijker hebben. Door de kostprijs laag te houden, kan iedere persoon met een beperking van hippotherapie genieten. Dit impliceert wel dat de werkingskost van de vzw niet kan gedragen worden door de inkomsten van hippotherapie alleen.

Vorig jaar hebben we de VZW reeds gesteund met de aankoop van ledverlichting voor de manege. Dit jaar zetten we die steun voort met Ilke als stralend middelpunt.