19 de Biënnale Hedendaagse Kunst

De Biënnale van Hedendaagse Kunst biedt om de twee jaar een groep jonge kunstenaars de kans, niet alleen om hun werk te tonen in confrontatie met dat van gevestigde artiesten, maar tevens het te koop aan te bieden in een gedeelde sfeer van genereuze solidariteit. Die bijzondere stemming maakt het grote verschil met de aanpak van galeries, kunstbeurzen en markten die alle het maken van winst koppelen aan de curieuze, dubbelzinnige idee van investering in kunst. De initiatiefnemer van de Biënnale van Poeke, stelt geen fundamenteel ander doel voor ogen dan de optimalisering van haar sociaal mecenaat.

Ze gebruikt beeldende kunstwerken geenszins als een commercieel eliteproduct dat snel winst moet opleveren. De Rotariërs komen met hun tijdelijke groepstentoonstelling tegemoet aan de wens van velen om, tegen een betaalbare prijs, zichtbare schoonheid te bezitten.

Tegelijk bieden ze Vlaamse kunstenaars, die zich zelden aan galeries verbinden, de gelegenheid om hun werk te tonen aan een breed georiënteerd publiek dat meestal niet dagelijks met kunst in aanraking komt. En alles geschiedt in een geest van samenwerking aan belangrijke sociale projecten. Wellicht uit respect voor die dubbele maatschappelijke functie spant het selectiecomité zich telkens weer in om, los van enig consumentistisch oogmerk, artistieke namen bij elkaar te brengen die het publiek zelden samen op één plaats te zien krijgt. Inmiddels heeft de Biënnale van Poeke in de loop van haar bestaan terecht een unieke plek verworven in het wereldje van de Vlaamse beeldende kunst.


Frans Boenders

Kunstcriticus